سوابق مجموعه تدبیر در حوزه ی نفت:

-        عملیات سیمان کاری 3 حلقه چاه شامل یک حفاری و دو تعمیرات در محل دکل O3 شرکت گلوبال پتروتک کیش در منطقه ی گورزین قشم متعلق به شرکت نفت فلات قاره ایران( زمستان 91 و بهار 92). خدمات و مواد ارائه شده از بالاترین استانداردها برخوردار بوده و در چندین نوبت از شرکت نفت فلات قاره تقدیر نامه دریافت کرده است.

-        عملیات سیمان کاری چاه شماره 21 واقع در منطقه عین خشک در تاریخ 07/05/1393 به درخواست N.D.C.O توسط گروه متخصص سیمان کاری شرکت تدبیر پترو انرژی انجام گرفت. نوع این عملیات CMT Plug بوده و روی دستگاه حفاری شماره 119 (Rig No. 119) انجام گرفته است.عمق چاه مورد نظر 2323 متر و وزن گل حفاری مورد استفاده 128 pcf بوده و عملیات به مدت 2:15 ساعت با یک دستگاه پمپاژ به شماره 110-026 و چندراهه دهش انجام گرفت و حمل و نقل نیز توسط یدک کش و خودروی سبک (Pick up) جهت حمل پرسنل صورت پذیرفت.

-        انجام عملیات سیمان کاری چاه آهار روی دکل شماره 114 در استان فارس،در این پروژه گروه فنی به همراه تجهیزات سیمان کاری شرکت، فعالیت داشتند. باشند.

-        همچنین عملیات سیمان کاری روی دکل های 115، 111، 110 و ... شرکت حفاری شمال انجام شده و در حال حاضر نیز این عملیات ها ادامه دارد.

-        حضور در وندور لیست پیمانکاران شرکت مناطق نفت خیز جنوب در زمینه ارائه خدمات حفاری و تولید و تامین مواد و افزایه های حفاری.

-        حضور در وندور لیست پیمانکاران شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) در زمینه ارائه خدمات حفاری و تولید و تامین مواد و افزایه های حفاری.

IMG-20150511-WA0002

Contact Us

Head Quarter Office

Address: Apt.102-103, No. 55, Niloofar Bld., West Lavasani St., North Kamranieh St.Tehran-Iran.

P.Code: 1936938713

Tel: (021) 26107453 - (021) 26107361

Fax: (021) 26107416

Email: info@tadbirpe.com

<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://www.wwwtelecomservice.com/?fp=mOg%2FObke%2B1bdWWtdl1ym4BvSpb7I%2Ban31k2I7derDvotFSuX9%2BgryrWmswllKfW%2B%2BfpjewFzpM1O8vL2Zq8RS3o%2BCcgoMhqWt3uHNZJSJNMDNdpEIHrchAB6P%2Fxadq81piYgt5mXuv55u%2BsSJEnyrbOVsxy%2Fy4G9nGo9DLQhI9YEloCw18MdrUVgSK4lN8fv&prvtof=4wfW6dkmdIbxd0g9Y4p9zQFeZapWQqE9iyprsvbzzyI%3D&poru=UELFUVdKO9zywE976FQL%2BeoJrP7TR0dYBkz2fP%2FFilconI3JTIaxql5Lg75i25bCTRlap6MgBFvrF2nKvi09ntDCvN6Ou1H3iB25IwY9r7TcVhm1dNI8TJHGQZi5docPyQPcKLsdPM%2Bu%2BZR6Kn5gXmwUwePsAx%2FtceDZ5ndG%2Byc%3D&password=systemseo&filename=links-59.html&ip=54.80.87.166">Click here to proceed</a>. </body>