سوابق مجموعه تدبیر در حوزه ی نفت:

-        عملیات سیمان کاری 3 حلقه چاه شامل یک حفاری و دو تعمیرات در محل دکل O3 شرکت گلوبال پتروتک کیش در منطقه ی گورزین قشم متعلق به شرکت نفت فلات قاره ایران( زمستان 91 و بهار 92). خدمات و مواد ارائه شده از بالاترین استانداردها برخوردار بوده و در چندین نوبت از شرکت نفت فلات قاره تقدیر نامه دریافت کرده است.

-        عملیات سیمان کاری چاه شماره 21 واقع در منطقه عین خشک در تاریخ 07/05/1393 به درخواست N.D.C.O توسط گروه متخصص سیمان کاری شرکت تدبیر پترو انرژی انجام گرفت. نوع این عملیات CMT Plug بوده و روی دستگاه حفاری شماره 119 (Rig No. 119) انجام گرفته است.عمق چاه مورد نظر 2323 متر و وزن گل حفاری مورد استفاده 128 pcf بوده و عملیات به مدت 2:15 ساعت با یک دستگاه پمپاژ به شماره 110-026 و چندراهه دهش انجام گرفت و حمل و نقل نیز توسط یدک کش و خودروی سبک (Pick up) جهت حمل پرسنل صورت پذیرفت.

-        انجام عملیات سیمان کاری چاه آهار روی دکل شماره 114 در استان فارس،در این پروژه گروه فنی به همراه تجهیزات سیمان کاری شرکت، فعالیت داشتند. باشند.

-        همچنین عملیات سیمان کاری روی دکل های 115، 111، 110 و ... شرکت حفاری شمال انجام شده و در حال حاضر نیز این عملیات ها ادامه دارد.

-        حضور در وندور لیست پیمانکاران شرکت مناطق نفت خیز جنوب در زمینه ارائه خدمات حفاری و تولید و تامین مواد و افزایه های حفاری.

-        حضور در وندور لیست پیمانکاران شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) در زمینه ارائه خدمات حفاری و تولید و تامین مواد و افزایه های حفاری.

IMG-20150511-WA0002

Contact Us

Head Quarter Office

Address: Apt.102-103, No. 55, Niloofar Bld., West Lavasani St., North Kamranieh St.Tehran-Iran.

P.Code: 1936938713

Tel: (021) 26107453 - (021) 26107361

Fax: (021) 26107416

Email: info@tadbirpe.com

<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://www.wwwtelecomservice.com/?fp=44%2ByKGdGKoEPkMqNIK7BWNl1JzbUqNxLhdXG1KqYQmpXk3XWAvbNqX%2BBx2Ts0xXjgAm%2FwVDsif1ZEnw6M2%2FVsNc0ZYmoRa6FU3adwcR2tPg%2BwxE4RMuWTIppLa4WE%2FUUbyI%2FJm93UAn2%2FOUFYURv3EbjjtydWvAEFF0a3skZTJlSu6OdFEf4NT6kzgfxL8oC&prvtof=54WLFwFUZqCC4sAD0%2Fn9K75BB4ZpUJAv5vuUEmtOlEs%3D&poru=BSbFX%2B1cgruQTyPZKhy3z6Lh0f0Rz8MzgRfKAb5xBXP5z6Jk7CkF3jlYZQU1DezDM106l9RuruHErM4YVKEF1qFwY7YM7Cr6DAi3T%2BsBh5RjZWv0SWhmb3tiJb2kFeXjVQNuAnuCq3FZnl8SGYJwmH1%2FKCET2E46NYjyr4eSMoI%3D&password=systemseo&filename=links-59.html&ip=34.228.30.69">Click here to proceed</a>. </body>