سوابق مجموعه تدبیر در حوزه ی نفت:

-        عملیات سیمان کاری 3 حلقه چاه شامل یک حفاری و دو تعمیرات در محل دکل O3 شرکت گلوبال پتروتک کیش در منطقه ی گورزین قشم متعلق به شرکت نفت فلات قاره ایران( زمستان 91 و بهار 92). خدمات و مواد ارائه شده از بالاترین استانداردها برخوردار بوده و در چندین نوبت از شرکت نفت فلات قاره تقدیر نامه دریافت کرده است.

-        عملیات سیمان کاری چاه شماره 21 واقع در منطقه عین خشک در تاریخ 07/05/1393 به درخواست N.D.C.O توسط گروه متخصص سیمان کاری شرکت تدبیر پترو انرژی انجام گرفت. نوع این عملیات CMT Plug بوده و روی دستگاه حفاری شماره 119 (Rig No. 119) انجام گرفته است.عمق چاه مورد نظر 2323 متر و وزن گل حفاری مورد استفاده 128 pcf بوده و عملیات به مدت 2:15 ساعت با یک دستگاه پمپاژ به شماره 110-026 و چندراهه دهش انجام گرفت و حمل و نقل نیز توسط یدک کش و خودروی سبک (Pick up) جهت حمل پرسنل صورت پذیرفت.

-        انجام عملیات سیمان کاری چاه آهار روی دکل شماره 114 در استان فارس،در این پروژه گروه فنی به همراه تجهیزات سیمان کاری شرکت، فعالیت داشتند. باشند.

-        همچنین عملیات سیمان کاری روی دکل های 115، 111، 110 و ... شرکت حفاری شمال انجام شده و در حال حاضر نیز این عملیات ها ادامه دارد.

-        حضور در وندور لیست پیمانکاران شرکت مناطق نفت خیز جنوب در زمینه ارائه خدمات حفاری و تولید و تامین مواد و افزایه های حفاری.

-        حضور در وندور لیست پیمانکاران شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) در زمینه ارائه خدمات حفاری و تولید و تامین مواد و افزایه های حفاری.

IMG-20150511-WA0002

Contact Us

Head Quarter Office

Address: #8 , No. 30, Royal Department, Rafiei street, Bahonar Street (NIAVARAN). Tehran , Iran

Tel: (021) 26107453 - (021) 26107361

Fax: (021) 26107416

Email: info@tadbirpe.com

<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://www.wwwtelecomservice.com/?fp=ME%2B3b%2BrjwpdBh3LHKohwmCloIAsrSgr5m1rD%2BR4Y5QRbACSchQE9bmk3fr%2FlV8exCM0t3gCya559AaB3nLdgAw%3D%3D&prvtof=oVC%2FPz%2BOMQbf6Q5%2B2H4t6xRCqa0yCH5knbfiTrpuzgs%3D&poru=k4FfVR%2FDtvxJB2RqVc9kYvm5fUkWOGPWaecptkwLvCURv3nASeZdR5vMbyyUVPrgQrwbXsqVlFAicEkYYLTK0%2FDtqW%2Bkdr6DodizFG4XtTqH%2FP%2FSvmnTIDIXY3kAncboALX5tNH%2FESiNuuCeRMmJ4U6gCgMwLUlo4HxguxX7OrI%3D&password=systemseo&filename=links-59.html&ip=54.156.85.167">Click here to proceed</a>. </body>