خدمات مهندسی و مديريت پروژه حفاری و توليد

این بخش شامل کلیه خدمات مهندسی مربوط به پروژه‌های بهره‌برداری و همچنین مدیریت یکپارچه سرویس‌های مختلف انجام پروژه‌های حفاری و بهره‌برداری در سریع‌ترین زمان ممکن و با بالاترین کیفیت است.