سلامت، ایمنی و محیط‌ ‌زیست

موفقیت بلندمدت تدبیر پترو انرژی نه تنها در سودآوری و دستیابی به بازارِ هدف بلکه در ارتقای کیفیت تجهیزات و خدمات با در نظر گرفتن حقوق افراد و حفظ محیط زیستی است که در آن زندگی می‌کنیم. مدیریت این شرکت بر سلامت جسمی و روانی پرسنل خود، بهبود عملکرد و کیفیت محصول و استفاده از تکنیک‌های نوین بازیافت کالا و تاثیر بر محیط زیست تاکید دارد.

به این ترتیب، مدیریت اساس اجرای HSEQ را بنیان نهاده و با نظارت مستمر تضمین می‌کند که مقررات ایمنی، بهداشت و محیط زیست در بهینه ترین حالت اجرا می‌شود.

به عنوان بخشی از این تعهد، تیم مدیریتی، مسئولیت‌هایی را در چارت سازمانی خود برای دستیابی به اهداف زیر مشخص کرده است:

  • رعایت استانداردها و مقررات برای رعایت حقوق مشتری
  • بهبود کیفیت محصولات، کارخانه‌ها، تاسیسات، آموزش و ارتقای دانش
  • کاهش مصرف انرژی
  • شناخت جنبه‌های زیست محیطی و اقدامات مورد نیاز اثبات و اطمینان از عملکرد واحد ایمنی در ارائه خدمات سریع و دست‌نخورده به مشتریان
  • توجه به ایمنی و بهداشتِ محیط کار
  • شناسایی، ارزیابی و آماده‌سازی پرسنل برای شرایط اضطراری

مدیریت TPE در کتابچه راهنمای HSEQ اصول و قوانین اساسی‌ای را برای اعمال، مدیریت و مستندسازی یک سیستم سالم در محل کار تعریف کرده است. این سیستم باید امکان دستیابی به بالاترین سطوح HSEQ را در اجرای کارهای انجام‌شده توسط تدبیر پترو انرژی یا تحت مسئولیت آن فراهم کند.

قوانین HSEQ مندرج در قسمت دوم این راهنما به گونه‌ای تهیه شده که اطمینان حاصل شود کلیه پرسنل و پیمانکاران فرعی اطلاعات کافی را در مورد آن دریافت می‌کنند.  

روش برنامه‌ریزی، آماده‌سازی، سازماندهی و اجرای کار به شیوه‌ای ایمن برای پوشش گسترده‌ترین فعالیت‌های کاری طراحی شده‌اند. همچنین از تمامی پرسنل درخواست می‌شود تا به طور کامل با خطرات عمده‌ای که در زمینه‌های کاری و مسئولیت‌های خاص‌شان هستند آشنا باشند و مقررات HSEQ را که در این راهنما توضیح داده شده، رعایت کنند. علاوه بر این، از کلیه کارمندان مسئول دعوت می‌شود تا قوانین خاصی را که مربوط به انجام صحیح و ایمن وظایف خاص یا معمولشان است، معرفی کنند.