خدمات مسدودسازی چاه

 هنگامی که یک چاه نفت یا گاز به پایان عمر مفید خود می‌رسد برای جلوگیری از اعمال هزینه‌های اضافی مسدود و رها می‌شود. از آنجا که این عملیات می‌تواند پیچیده و پرخطر باشد، نیازمند خدمات کاملاً مدیریت‌شده همراه با طراحی‌های دقیق و پیشنهادات فنی و کلیدی است.