معرفی واحد آموزش و فنی مهندسی شرکت تدبیر پترو انرژی

معرفی واحد آموزش و فنی مهندسی شرکت تدبیر پترو انرژی

معرفی واحد آموزش و فنی مهندسی شرکت تدبیر پترو انرژی

واحد آموزش و فنی مهندسی شرکت تدبیر پترو انرژی در راستای ارتقای سطح آموزشی افراد شاغل در حوزه نفت و همچنین تبادل تجارب عملیاتی بین کارفرمایان محترم و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات، دوره‌ها و کارگاه‌های مختلف آموزشی را در فضاهای کاملاً تخصصی و آزمایشگاهی و با استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی شبیه‌ساز به‌روز دنیا تدارک دیده است. این دوره‌ها با بهره‌گیری از اساتید متخصص و نظریه‌پرداز در حوزه عملیات‌های خدمات جانبی حفاری برگزار می‌شوند و در انتها برای هر یک از شرکت‌کنندگان گواهی‌نامه‌های مهارتی صادر می‌شود.

این دوره‌ها در سرفصل‌های زیر ارائه می‌شوند:

  • دوره تخصصی اپراتوری دستگاه لوله مغزی سیار (Coiled Tubing Operator)
  • دوره تخصصی شبیه‌سازی ریسک‌های لوله مغزی با نرم‌افزار Coil Cat
  • دوره تخصصی چاه‌آزمایی WELL TEST با نر‌م‌افزار شبیه‌سازSaphir
  • دوره‌ تخصصی  طراحی و شبیه‌سازی اسیدکاری با نرم‌افزار Well Book
  • دوره تخصصی طراحی و شبیه‌سازی سیمان‌کاری با نرم‌افزار   Cem FACTS

کارگاه تخصصی آموزش ریسک‌های عملیاتی دستگاه لوله مغزی سیار

                       (Coiled Tubing Operation Risk)             

شرکت تدبیرپترو انرژی در مهرماه سال 1401 یک کارگاه آموزشی ۱۸ ساعته را برای 12 نفر از ناظران و متخصصان شرکتملی مناطق نفت‌خیز جنوب در دانشکده نفت شهرستان محمود آباد با تدریس جناب آقای مهندس عباس روحیان برگزار کرد.

سرفصل‌های ارائه شده در این کارگاه آموزشی شامل مباحث زیر بود:

  1. معرفی و آشنایی با دستگاه لوله مغزی سیار
  2. استاندارد جانمایی تجهیزات و نحوه آزمایشات تجهیزات قبل از انجام عملیات لوله مغزی سیار
  3. استانداردها، شناسایی و روش مقابله با ریسک‌های درون چاهی لوله مغزی
  4. شبیه‌سازی عملیات اسیدکاری توسط دستگاه لوله مغزی سیار با نرم افزار Well Book