انگیزش چاه

انگیزش چاه راهی برای بازیابی یا افزایش بهره‌وری چاه است. فناوری‌های انگیزش چاه برای ایجاد کانال‌های مصنوعی از روش‌های مکانیکی یا شیمیایی استفاده می‌کنند تا جریان سیالات را تسهیل کرده و مقادیر اقتصادی نفت خام و گاز طبیعی را از سازند‌هایی با ویژگی‌های جریانی کم استخراج کنند. فناوری‌های انگیزش چاه به دو گروه اصلی شکست هیدرولیکی و اسیدکاری تقسیم می‌شوند. اسیدکاری سابقه‌ای بیش از صد سال دارد.