خدمات لوله مغزی سيار

لوله مغزی لوله‌ای با ضخامت کم و طول زیاد با انعطاف‌پذیری نسبتاً بالاست که در صنعت نفت در عملیات‌های مختلفی مانند حفاری، تکمیل چاه و تعمیر کاربرد دارد.

هدف اصلی استفاده از لوله مغزی دسترسی به نقطه موردنظر درون چاه با قطر پایین است که امکان دسترسی دیگر تجهیزات معمول وجود ندارد. شرکت تدبیر پترو انرژی خدمات اسیدکاری و فرازآوری با نیتروژن را با استفاده از دستگاه لوله مغزی سیار برای میادین نفتی و گازی ارائه می‌دهد.