سیمان کاری

سیمان‌کاری چاه یکی از حیاتی‌ترین عملیات‌هایی است که در فعالیت‌های حفاری نفت و گاز انجام می‌شود. سیمان از پوشش‌های چاه حمایت و محافظت می کند و همچنین به ایزولاسیون ناحیه‌ای کمک می‌کند. از سوی دیگر، یکپارچگی چاه و جداسازی ناحیه‌ای از اهداف اولیه‌ای است که باید هنگام سیمان‌کاری چاه حاصل شود. یکی دیگر از اهداف سیمان‌کاری، دستیابی به اتصال خوب سیمان به لوله است.

ما خدمات سیمان‌کاری را برای بهبود عملکرد و یکپارچگی در طول عمر چاه ارائه می‌دهیم.