اخبار

مهر 30, 1401
شرکت تدبیر پترو انرژی در گام اول توسعه خدمات خود در شهریور ۱۳۹۹ موفق شد خدمات سیمان‌کاری را به‌صورت یکپارچه برنامه‌ریزی و اجرا کند.
مهر 25, 1401
واحد آموزش و فنی مهندسی شرکت تدبیر پترو انرژی در راستای ارتقای سطح آموزشی افراد شاغل در حوزه نفت و همچنین تبادل تجارب عملیاتی
مهر 19, 1401
خرسندیم اعلام کنیم که شرکت تدبیر پترو انرژی از دی ماه ۱۴۰۰ به رکورد ارزشمند آزمایش بیش از 25 خدمات در چاه‌های میدان نفتی