آزمایش 25 حلقه چاه در یک دوره هشت‌ماهه

tadbir petro energy - Achieving a record of 25+ Wells Services in 8 months period

آزمایش 25 حلقه چاه در یک دوره هشت‌ماهه

خرسندیم اعلام کنیم که شرکت تدبیر پترو انرژی از دی ماه ۱۴۰۰ به رکورد ارزشمند آزمایش بیش از 25 خدمات در چاه‌های میدان نفتی آزادگان دست یافته است.

میدان نفتی آزادگان، به‌عنوان یکی از بزرگترین میادین نفتی مشترک جهان در 80 کیلومتری غرب اهواز در دست توسعه است، و شرکت تدبیر پترو انرژی خدمات اسیدکاری، فرازآوری با نیتروژن و تست چاه، 10 حلقه چاه را در مدت 8 ماه برای این شرکت انجام داده است. همچنین در همین بازه کوتاه زمانی توانسته است بیش از 15 سرویس سرچاهی را در آزادگان به انجام رساند.

tadbir petro energy - Achieving a record of 25+ Wells Services in 8 months period
tadbirpe

عملکرد بهینه همراه با NPT صفر شرکت TPE در این پروژه، بار دیگر آن را به‌عنوان یک شرکت خدماتی پیشگام در مدیریت با توانایی‌های حرفه‌ای و کار تیمی تأثیرگذار مطرح کرد.