News

October 22, 2022
شرکت تدبیر پترو انرژی در گام اول توسعه خدمات خود در شهریور ۱۳۹۹ موفق شد خدمات سیمان‌کاری را به‌صورت یکپارچه برنامه‌ریزی و اجرا کند.
October 17, 2022
واحد آموزش و فنی مهندسی شرکت تدبیر پترو انرژی در راستای ارتقای سطح آموزشی افراد شاغل در حوزه نفت و همچنین تبادل تجارب عملیاتی
October 11, 2022
خرسندیم اعلام کنیم که شرکت تدبیر پترو انرژی از دی ماه ۱۴۰۰ به رکورد ارزشمند آزمایش بیش از 25 خدمات در چاه‌های میدان نفتی