انجام عملیات موفقیت‌آمیز خدمات سیمان‌کاری توسط شرکت تدبیر پترو انرژی (TPE)

Successful Operation of Cementing Services by TPE

انجام عملیات موفقیت‌آمیز خدمات سیمان‌کاری توسط شرکت تدبیر پترو انرژی (TPE)

شرکت تدبیر پترو انرژی در گام اول توسعه خدمات خود در شهریور ۱۳۹۹ موفق شد خدمات سیمان‌کاری را به‌صورت یکپارچه برنامه‌ریزی و اجرا کند.

این شرکت در حال حاضر در پروژه حفاری سولابدر خدماتی مانند مهندسی، تهیه سیمان و مواد افزودنی، عملیات و مدیریت خدمات سیمان‌کاری را ارائه می‌دهد.

شش عملیات سیمان‌کاری موفق در پروژه چاه W-017 سولابدر در 7 ماه گذشته که بدون شکست و با NPT صفر انجام گرفته، نشان از قابلیت مدیریت و توانایی کار تیمی موثر این شرکت دارد.